La Bella Toscana

white bird.png

סינגל הרי נפתלי

Naftali.jpg
profile.png

סינגל טכני ומעגלי באורך 23 ק"מ המטפס מעמק החולה לרמת נפתלי וגולש בחזרה, לאורכו תצפיות לעמק, מצריך טיפוס משמעותי אבל מספק רחצה במעיין באביב וצל לאורך רוב הדרך